הר טיפוס ופעילות
הר טיפוס ופעילות STEP2

הר טיפוס ופעילות STEP2

הר טיפוס ופעילות
מתקן מהנה דמוי הר אמיתי
לתת לילדים להוציא מרץ
מחזק את חגורות הכתפיים
ואת שאר השרירים בגוף