תיאור

כרכרה עם כושר העמסה של 100 ק"ג

כרכרה
כרכרה כושר העמסה 100 ק"ג