מנהרה איכותית אטום
מנהרה איכותית אטום/חצי שקוף

מנהרה איכותית אטום/חצי שקוף

250

מנהרה רגילה 71012 | מנהרה חצי שקופה 71013