סולם כושר/פעילות + 12 חישוקים 5.2 מטר
סולם כושר/פעילות + 12 חישוקים 5.2 מטר

סולם כושר/פעילות + 12 חישוקים 5.2 מטר

120

אורך: 5.20 מטר