קונוס פעילות איכותי
קונוס פעילות איכותי

קונוס פעילות איכותי

35

פיתוח מיומנויות: מוטוריקה גסה
פיתוח מיומנויות: קואורדינציה