תיאור

פיתוח מיומנויות:

הבחנה חזותית, עין יד, מיון צבעים, דמיון