תיאור

גובה | 120 ס"מ
רוחב 120 | ס"מ
עומק | 40 ס"מ