תיאור

פסיפס של בריקים

מכיל:
360 חלקים צבעוניים
6 דגמים
4 לוחות

מתמקד בתיאום עין-יד, מניה, העתקת דגם, יצירה, דימיון