תיאור

משחק יצירה של מילוי משטחים לפי הדימיון
מכיל: 4 לוחות, 320 חלקים