תיאור

משחק יצירה לפי דגם
מכיל:
4 מעמדים
690 חלקים
8 דגמים

מתמקד בתיאום עין-יד, אחיזה, מניה,התמצאות במרחב