תיאור

משחק זוגות לפיתוח ועידוד מודעות פונולוגית ע"י משחק, העשרת השפה, יכולת ריכוז, תיאום יד עין