תיאור

גובה | 191 ס"מ
אורך | 280 ס"מ
רוחב | 292 ס"מ