תיאור

גובה | 180 ס"מ
אורך | 314 ס"מ
רוחב | 144 ס"מ