תיאור

גובה | 106.7 ס"מ
אורך | 137 ס"מ
רוחב | 91.4 ס"מ