תיאור

גובה | 137 ס"מ
אורך | 119.4 ס"מ
רוחב | 207 ס"מ