תיאור

משחק הרכבה יצירתי לבניית דגמים
מכיל:
4 לוחות
550 חלקים
15 דגמים לבנייה

מתמקד בתאום עין-יד, העתקת דגם, הבחנה זותית, מניה, תנועה סיבובית