תיאור

מילוי תבניות בעזת צורות גיאומטריות
מכיל:
180 חלקים צבעוניים
12 תבניות שונות
12 דגמי בנייה