תיאור

גובה | 104.8 ס"מ
אורך | 97.8 ס"מ
רוחב | 86.4 ס"מ