תיאור

גובה | 147.3 ס"מ
אורך | 119.4 ס"מ
רוחב | 134.6 ס"מ