תיאור

גובה | 109 ס"מ
אורך | 203 ס"מ
רוחב | 84 ס"מ