תיאור

גובה | 200 ס"מ
אורך | 200 ס"מ
רוחב | 132 ס"מ