תיאור

משחק זוגות להכרת מושגי הפבים,העשרת השפה,,פיתוח יכולות ריכוז,תיאום עין יד