תיאור

משחק להכרת הרגשות, עידוד ביטוי הרגש, העשרת השפה,הבחנה חזותית, תפיסה מרחבית,ריכוז , תיאום יד-עין