תיאור

משחק הזכרון להכרת הפתגמים, העשרת השפה, הבחנה חזותית,תפיסה מרחבית, תיאום עין-יד