תיאור

גובה | 148 ס"מ
אורך | 137 ס"מ
רוחב | 139 ס"מ