תיאור

גובה | 147.3 ס"מ
אורך | 213.4 ס"מ
רוחב | 161.3 ס"מ