תיאור

גובה | 224.8 ס"מ
אורך | 373.4 ס"מ
רוחב | 260.4 ס"מ