תיאור

גובה | 190.5 ס"מ
אורך | 283.2 ס"מ
רוחב | 213.4 ס"מ