תיאור

9 משתמשים,

505 ס״מ
אורך,

340 ס״מ
רוחב,

265 ס״מ
גובה.