תיאור

9
משתמשים,
947 ס״מ
אורך,
435 ס״מ
רוחב,
265 ס״מ
גובה.