תיאור

4
משתמשים,
662 ס״מ
אורך,
300 ס״מ
רוחב,
150 ס״מ
גובה.