תיאור

5
משתמשים,
435 ס״מ
אורך,
287 ס״מ
רוחב,
267 ס״מ
גובה.