תיאור

7
משתמשים,
420 ס״מ
אורך,
320 ס״מ
רוחב,
260 ס״מ
גובה.