תיאור

3
משתמשים,
366 ס״מ
אורך,
337 ס״מ
רוחב,
241 ס״מ
גובה.