תיאור

5
משתמשים,
365 ס״מ
אורך,
320 ס״מ
רוחב,
270 ס״מ
גובה.